blockOrange Missie
“Nieuwe wegen vinden en het verschil maken, omdat het anders kan.” Door het beschikbaar stellen van Kennis, Capaciteit en (turn-key) Concepten wil KoKo Kroup als facilitator, adviseur, project of interim manager organisaties, mensen en medewerkers binnen de sector Financiële dienstverlening helpen zich te ontwikkelen en aan te passen. KoKo Kroup is gespecialiseerd in:

 • Innovatie & Innovatiemanagement
 • Strategische mobiliteit
 • New (E-) business development

blockOrange Historie
KoKo Kroup is op vrijdag 19 februari 2010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder dossiernummer 24487059. De datum van eerste vestiging is vrijdag 26 februari 2010. KoKo Kroup is opgericht door Arthur Goes. Vanaf mei 2010 opereerde KoKo Kroup vanuit het Laurenskwartier in het centrum Rotterdam.De succesvolle start van KoKo Kroup is mede mogelijk gemaakt door Fred Willemze, Managing Director Marsh Inc, die als ‘founding principal’ direct vanaf 1 mei 2010 geruime tijd gebruik gemaakt heeft van de kennis en expertise van KoKo Kroup. Vanaf 1 januari 2012 is KoKo Kroup gevestigd in het Sience Park in Amsterdam.

blockOrange Waarde
Transparantie & Privacy zijn kernwaarden van KoKo Kroup. Alleen transparantie en eenvoud kunnen het vertrouwen van consumenten herstellen in bijvoorbeeld de overheid en financiële dienstverlening. Ook maakt de moderne informatietechnologie het mogelijk steeds grotere databestanden op te bouwen en aan elkaar te koppelen.Wij brengen graag enkele organisatie onder uw aandacht die een eigen rol spelen op het speelveld van Transparantie & Privacy:

 • Bits of Freedom: een organisatie die de digitale burgerrechten verdedigt en op komt voor vrijheid en privacy op internet. Deze grondrechten zijn onmisbaar voor ontwikkeling, technologische innovatie en voor de rechtsstaat. Bits of Freedom kan alleen blijven bestaan door donaties.
 • Amnesty International: Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

blockOrange Referenties
Binnen de sector ‘Financiële Dienstverlening’ is KoKo Kroup actief voor aanbieders, bemiddelaars, gevolmachtigden en service providers op specifieke werkgebieden of organisatiethema’s. Altijd met als doel veranderen of innoveren voor een bestendige, duurzame groei van de onderneming en het verbeteren van de prestaties van een bedrijf. KoKo Kroup heeft een uitgebreid netwerk, kent de wereld van en heeft ingangen bij de top van het (internationale) intermediaire bedrijf, service providers, leidende Europese herverzekeraars, verzekeringsmaatschappijen en branche organisaties. Organisaties innoveren om te overleven, een nieuwe levenscyclus te starten of concurrentievoordeel te behalen. Daarom verstrekken wij alleen op aanvraag en na overleg nadere globale informatie over projecten die wij in opdracht hebben uitgevoerd voor opdrachtgevers zoals:

 • Acura Assuradeuren
 • AON
 • Atradius
 • Boot  Assuradeuren
 • Claeren Assuradeuren
 • coöperatie DAK
 • Willem van Duin Assurantiën
 • Delta Lloyd
 • Geerts Financiële Dienstverleners
 • Holland-Rijnland Assuradeuren
 • Hollandsche Verzekerings Maatschappij
 • Coöperatie Immensa
 • Klap Makelaars
 • Kroezen Assuradeuren
 • Marsh
 • Mees & Zoonen
 • Nationale Nederlanden
 • Risk Groep
 • SlimSporen
 • SNS Bank
 • United Insurance
 • Verheul Groep
 • VGA
 • Weitenberg Assurantiën