European Motor Insurance Markets, waar staan wij?

Insurance Europe is de Europese verzekering- en herverzekeringsfederatie waar 34 landenleden zoals het Verbond van Verzekeraars bij aangesloten zijn. In februari publiceerde Insurance Europe het rapport “European Motor Insurance Markets, february 2019”.

Het rapport is gebaseerd op de data t/m 2016 die door de individuele leden is aangeleverd. Niet alle data is beschikbaar voor alle landen. Helaas is Nederland één van de negatieve uitzonderingen. Blijkbaar is de (kwaliteit van de) aangeleverde data onvoldoende om bij alle kengetallen Nederland te plaatsen binnen een Europees perspectief. Hierdoor kunnen wij eigenlijk alleen algemene conclusies trekken:

  • de gemiddelde premie in Nederland ligt boven het Europese gemiddelde;
  • de Combined ratio ligt in Nederland boven het Europese gemiddelde.

De Europese markt voor Motorrijtuigenverzekering is in 2016 gegroeid met 4% tot iets meer dan € 135 miljard. De gemiddelde schadelast per schade is gestegen, terwijl gelijktijdig juist de schadefrequentie is afgenomen. Per saldo resulteerde dit in een Combined ratio van 98,6% (2016). De Combined ratio voor de subbranche Aansprakelijkheid (MTPL – Motor Third-Party Liability) bedraagt 100,9% (2016) , De Combined ratio voor de subbranche Motorrijtuigen Overige (Damage) bedraagt 89,4%.

Het rapport “European Motor Insurance Markets, february 2019” kunt u hier downloaden. Ook alle onderliggende datatabellen kunt u downloaden en gebruiken voor een nadere analyse.

Amsterdam, 3 maart 2019

Print Friendly, PDF & Email