Analyse

Voor veel bedrijven en organisaties voert KoKo Kroup verschillende type analyses uit zoals markt- en concurrentieanalyses, (gespecialiseerde) performance onderzoeken en benchmark onderzoeken. Groot voordeel is dat bij een professioneel onderzoek door een externe partij een objectief beeld geschetst wordt van de situatie. Op basis van dat beeld kunt u betere (marketing-)beslissingen nemen.

blockOrange Markt- en concurrentieanalyse
Een marktanalyse geeft u een gedetailleerd overzicht van de markt waarin u opereert. En de gevestigde concurrentie steeds nét een stap voor zijn? Dat is een mooi streven. Of dit doorgaans ook haalbaar is, is een tweede. Toch is een goede kennis van marktontwikkelingen én hoe uw concurrenten daarin opereren onmisbaar om meer inzicht te krijgen in de markt.

Zo ontwikkelde KoKo Kroup voor assurantiebemiddelingsbedrijven een gestandaardiseerde “Werkgebied analyse”. Daarnaast worden analyses uitgevoerd naar de markt voor een bepaalde specifieke verzekeringsvorm, zoals:

  • de markt voor particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen.

  • Belangstelling? Neem dan contact met ons op.

    blockOrange Performance en benchmark onderzoek
    Performance en benchmark onderzoeken geven inzicht in de prestaties van uw bedrijf op één of meerdere verschillende aspecten van de bedrijfsvoering of dienstverlening.

    Zo ontwikkelde KoKo Kroup op verzoek van de NVGA de Performancemonitor Volmacht (Schade). Daarin wordt de performance van de leden van de NVGA over het boekjaar 2017 inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de performance van alle verzekeraars tezamen en individuele verzekeraars actief in de volmachtmarkt. De NVGA zal ieder jaar de Performancemonitor Volmacht (Schade) in het najaar publiceren, kort nadat DNB de markttabellen via haar website beschikbaar heeft gesteld.

    Print Friendly, PDF & Email