De grootste onzinverzekering: de mobiele telefoonverzekering

Wat is eigenlijk de grootste onzinverzekering van Nederland? De Consumentenbond nomineerde er drie en organiseerde een verkiezing. Grootste onzinverzekeringen zijn alleen niet kleine nicheproducten, maar zinloze producten die grootschalig verkocht worden. Vandaag de 2de “miljoenen business onzinverzekering”: de mobiele telefoonverzekering. Lees verder (am:web)

AssurantieMagazine, 17 november 2014

De grootste onzinverzekering: de huisdierenverzekering

Wat is eigenlijk de grootste onzinverzekering van Nederland? De Consumentenbond nomineerde er drie en organiseerde een verkiezing. Nemen de leden van het Verbond de kans waar om binnen het Product Approval and Review Proces, vastgelegd in een open norm binnen Bgfo-3, artikel 32, de grootste onzinverzekeringen uit te bannen? Of is omzet(groei) het primaire leidmotief? Grootste onzinverzekeringen zijn alleen niet kleine nicheproducten, maar zinloze producten die grootschalig verkocht worden. Vandaag de 1ste “miljoenen business onzinverzekering”: de huisdierenverzekering. Lees verder (am:web)

AssurantieMagazine, 22 oktober 2014

Vergelijk de vergelijkers

In een markt waar de informatieachterstand van de consument enorm is, zijn vergelijkers een ware zegen. Zij zorgen voor transparantie en helpen de consument bij het maken van een verantwoorde keuze. Een vergelijker kan alleen succesvol opereren als zijn objectiviteit niet ter discussie staat. De informatie moet juist zijn en het aanbod zo volledig mogelijk. Als een vergelijker een rangorde aanbrengt in de gepresenteerde resultaten, dan dienen de criteria en het relatieve gewicht helder gecommuniceerd te worden. Is een vergelijker betrokken bij het eventuele aankoopproces, dan is het meer dan wenselijk dat een consument geïnformeerd wordt over de eventuele vergoedingen die de vergelijker daarvoor ontvangt. Lees verder (am:web)

AssurantieMagazine, 4 september 2014

Wil de echte klantgerichtheid opstaan

Verzekeraars hebben hun mond vol over het belang van de klant centraal te stellen. Missers (van verzekeraars) uit het verleden, worden door een kundige lobby omgebogen naar wet- en regelgeving rond passende beloning of een provisieverbod, permanente educatie, Product Approval en Review Processen, Solvency en toetredingsdrempels of direct klantbenadering. Lees verder (am:web)

AssurantieMagazine, 29 augustus 2014

Ook volmachtverzekeraars in ‘Kopgroep’ zoeken de bus op

Gevolmachtigd agenten zijn over het algemeen niet blij met de verzekeraars waarmee ze samenwerken. Dit blijkt uit onderzoek van de Baken Adviesgroep. Opvallend is dat verzekeraars uit de zogenoemde ‘kopgroep’ inmiddels achteraan in het peloton meefietsen of zelfs in de bus hebben plaatsgenomen. Niet het ‘beloningsmodel’ maar de waardering van het ‘partnership’ heeft de meeste impact op de NPS-score. Lees verder (PDF)

VVP, vakblad voor financieel adviseurs, 15 april 2014

Geef als adviseur onafhankelijkheidsverklaring af

Een keurmerk of certificaat dat naast de deskundigheid ook de onafhankelijkheid waarborgt, kan een belangrijke bijdrage leveren aan een wederopbloei van de adviseur. De adviseur kan nu zelf het initiatief nemen door een ‘Onafhankelijkheidsverklaring’ af te geven. Lees verder (PDF)

Model Onafhankelijkheidsverklaring: Onafhankelijkheidsverklaring

VVP, vakblad voor financieel adviseurs, 21 januari 2014