Noodzaak tot ratio en professionalisering inkoopbeleid

In de wereldwijde besteller van ‘Good to Great’ heeft Jim Collins al aangehaald dat ondermeer inzicht in de financiële motor van het bedrijf, succesvolle bedrijven onderscheid van hun concurrenten. Via de website van De Nederlandse Bank kan de Vennootschappelijke winst- en verliesrekening per 31 december 2010 van alle schadeverzekeraars worden opgevraagd. Het is gebruikelijk geworden om de financiële performance van verzekeraars en intermediaire portefeuilles te beoordelen en te vergelijken louter en alleen op basis van het schadenpercentage! Maar bij welke schadepercentage is het technische resultaat van een portefeuille positief?

Naast het schadepercentage zijn de ‘Beheers- en personeelskosten’ en de Herverzekeringspremie bepalend voor de winstcapaciteit van een verzekeringsmaatschappij. Welk resterend percentage van de premie kan gereserveerd worden ter dekking van onder meer de netto schaden? Juist voor Gevolmachtigde Assurantiebedrijven is een kwantitatieve analyse van de winstcapaciteit essentieel, naast natuurlijk de kwalitatieve beoordeling van volmachtafspraken, producten, ondersteuning en mensen achter het merk (bijvoorbeeld IG&H Nationaal Performance Onderzoek Volmachten).

Gevolmachtigde Assurantiebedrijven accepteren, incasseren, beheren en behandelen schaden namens de verzekeraar(s). Zij bepalen feitelijk geheel zelfstandig de kwaliteit van de dienstverlening, onafhankelijk van de operationele en financiële performance van de provinciale back office van een verzekeraar. De performance van de gevolmachtigde is daarmee volledig onafhankelijk van de verzekeraar, maar de ‘premie’ performance is gek genoeg volledig afhankelijk van de selectie van de juiste verzekeraars. En juist voor het inkoopbeleid is (te) weinig aandacht. Gevolmachtigden leunen nog sterk op het (provinciale) verleden.

De schadeverzekeraar met het laagste schadepercentage is niet per definitie ook de verzekeraar met het beste technisch resultaat. Lastig indien net deze verzekeraar door haar hoge kosten en herverzekeringslast aandringt op een strakkere acceptatie of in het ergste geval zelfs een premieverhoging op haar eigen product wenst door te voeren die ook de bestaande portefeuille bij een gevolmachtigde raakt. Of is het wenselijk dat juist deze verzekeraar opereert als poolleader op een eigen huismerkproduct? Over 2010 loopt het verschil in de winstcapaciteit (sec. kosten en herverzekeringslast) van toonaangevende verzekeraars op tot maar liefst maximaal 14,1%-punten. Tel uit je winst!

Wij staan aan de vooravond van grote verandering in de wijze van samenwerking tussen verzekeraars en het intermediair, de beloningsstructuren en de marktpositie op ondermeer de markt voor particulieren schadeverzekeringen. De noodzaak tot ratio en professionalisering van het inkoopbeleid van Gevolmachtigden is evident. Wie niet scherp is, de integrale financiële motor niet kent en verkeerde keuze heeft gemaakt, wacht een struggle for life.

Een strategisch inkoopbeleid is noodzakelijk voor een professionele bedrijfsvoering. Aan de hand van alle data kan de bestaande situatie en gewenste situatie bepaald worden. Onderzoek daarbij gelijk de mogelijkheid van een eigen huismerk om uw toegevoegde waarde te etaleren en niet slecht als ‘uitbestedingsdienst’ alleen in een kostenspiraal te verdwijnen. Hulp nodig? Neem gerust contact op (info@kokokroup voor meer informatie).

Rotterdam, 10 augustus 2011

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie