Betchfight in de polder

Medio november werd Betch geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Betch is opgericht door Elzard van der Peer en Roderik Hageman maar de grote geldschieter achter de vergelijker van verzekeringen is Quote-miljonair Ronald van der Laar, via zijn Marga Holding BV. Betch.nl stelt zich ten doel om de hele waarheid zoveel mogelijk boven tafel te krijgen en hanteert als motto ‘wie ziet het nou beter’. Met een grote camera die gericht is op de uit de Independer reclames bekende webcam ‘Indy’ werd de aanval geopend op de marktleider. 

Betch.nl stelt zich ten doel om de hele waarheid zoveel mogelijk boven tafel te krijgen.

Independer was not amused. Per brief aan het adres van Betch sommeerde Independer Betch ondermeer het gebruik van Indy en de kleinerende berichtgeving richting Independer te staken. En passant vroeg de arrogante marktleider zich openlijk af of Betch de belofte aan de klant wel waar kon maken. Of Betch even de superioriteit van haar dienstverlening ten opzichte van Independer wilde bewijzen.

Inmiddels heeft Betch webcam ‘Indy’ van de site verwijderd en had zij haar advocaten ingeschakeld. De aanval op de marktleider lijkt nu definitief geopende te zijn nu Independer in de flanken ook aangevallen wordt door de Telegraaf, programma’s als Kassa en Radar en minister Schippers van Volksgezondheid de Tweede Kamer heeft toegezegd dat diverse toezichthouders de werkwijze van vergelijkingssites gaan onderzoeken. Volgens Schipper zijn vergelijkingssites niet altijd eerlijk over hun werkwijze. Helaas voor Independer wordt in de berichtgeving iedere keer weer de naam van Independer, als onderdeel van zorgverzekeraar Achmea, genoemd.

De gebeten hond Independer blijft niet stil zitten en weet de media-aandacht vast te houden. Via de weblog van Independer worden de zware jongens ingezet met als gevolg dat de echte internetgebruiker overladen wordt met negatieve berichten over Independer via zoekmachines als Google. Wellicht halen zij het beste in verzekeraars naar boven, maar op dit moment zeker niet het beste uit zichzelf. Misschien dat de echte spindoctors vanuit moederbedrijf Achmea hun kennis en ervaring moeten delen?

Oorlogsverslaggever Ruud Martens bericht ons van het Betch-front (weblog: reactie Independer op Betch.nl). In zijn laatste update van 8 december meldt Ruud: “Afgelopen weken is er herhaaldelijk constructief contact geweest met de mensen van Betch. Zij hebben toegelicht dat ze de propositie van vergelijker van vergelijkers echt willen gaan invullen. Wij denken dat er ruimte is voor een dergelijk initiatief en wensen ze veel succes. We hebben afgesproken niet openlijk in te gaan op de inhoud van de gesprekken. Wel is het goed om te zien dat Indy, de webcam van Independer, niet meer gebruikt wordt door Betch. Juridische procedures zijn dan ook niet aan de orde en we kunnen ons richten op het bedienen van onze klanten. Dat doen we beide namelijk het liefst en vol overtuiging op onze eigen manier. De brief aan Betch is hierdoor niet meer actueel en hebben we geschrapt uit dit bericht.”

Pater familias Edmond Hillhorst beschermt de kwaliteitsstatus van Independer (weblog: Independer voldoet aan transparantie-eisen uit AFM-onderzoek). In zijn laatste update van 6 december meldt Edmond: “Onder de titel ‘Belangrijke informatie voor consumenten blijft lastig vindbaar op vergelijkingssite’ heeft de AFM hierover in oktober 2012 een persbericht uitgebracht. Hierin worden geen namen van individuele instellingen genoemd. Wel is het zo dat wij van de AFM de bevestiging hebben gekregen dat Independer op alle onderdelen aan deze vereisten voldoet.”

Een klein fout van Edmond? In het persbericht en op de website van de AFM staat toch echt vermeld dat er maar één vergelijker voldoet aan alle criteria: “Het onderzoek laat zien dat negentien van de 33 onderzochte partijen vermeldt wat ze concreet doen voor consumenten, maar dat die informatie in slechts zes gevallen hiervan goed vindbaar is. Van de onderzochte partijen vermelden er achttien hoe ze verdienen, wat in vijf gevallen hiervan goed te vinden is. Hoe de vergelijking tot stand komt, staat op acht sites. Dat is echter in slechts drie gevallen eenvoudig te vinden. In dertien gevallen voldoet de informatie over de volledigheid van de vergelijking, wat in zeven gevallen voor consumenten makkelijk te vinden is. Slechts bij één partij was alle informatie aanwezig en goed vindbaar”. De AFM wilde destijds de naam van deze ene vergelijker niet bekend maken omdat zij niet als keurmerk misbruikt wilde worden. Het is dan ook maar de vraag of Independer de stelling van de eigen superioriteit kan bewijzen.

Independer ligt onder vuur. Als aanhanger van de krijgskunst in de ondernemingsstrategie, Sun Tzu en Guerrilla marketing, zal ik de Betchfight in de polder met veel aandacht volgen. Niet in de laatste plaats omdat de dominante positie van Achmea-dochter Independer een doorn in het oog is van de overige verzekeraars. Verzekeraars die terecht of onterecht klagen over de hoge afgedwongen vergoedingen, de twijfelachtige verzekeringstechnische resultaten, het eroderende effect op de premie, de houdbaarheidsdatum van de klanten en de belangenconflicten met het eigen directe of indirecte kanaal. In het door Independer gekozen business model is deze vergelijker als geen ander afhankelijk van de vergoedingen welke door verzekeraars voldaan worden. Draaien zij de kraan dicht en slaat de twijfel over de integriteit van Independer toe bij de klant, dan is het nog maar de vraag of Independer zich volgend jaar wederom in de zorgverzekeringsstrijd kan mengen. Tenzij Independer offensief haar beloningsmodel aanpast en de rekening voor de door haar geleverde toegevoegde waarde neerlegt bij de klant die deze toegevoegde waarde afneemt.

Het is niet langer de kleine Robin TwitterHood en branchecriticus Koesveld die uit het ei gekropen is in Barneveld en kritiek uit op Independer, maar ook de in corporate verzekeringen actieve Van der Laar c.s. die het smaldeel van verzekeraars de weg wijst. Achter de linies gedropt probeert hij – net zoals overigens vergelijk de vergelijkers ToCompare – de toevoer van klanten af te snijden. Het kan zomaar dat verzekeraars – al dan niet met de DNB aanwijzing over ‘Risicobeheersing volmachtportefeuille’ in de hand – het verzet (in stilte) gaan steunen.

AssurantieMagazine, 9 december 2013

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie