Geketend bij zelfzuchtige gehechtheid

Ketenmanagement is een dynamisch proces en de partners moeten zich bewust zijn van role shifting. Het functioneren van organisaties in de financiële dienstverlening kan niet los gezien worden van andere organisaties. Verzekeraars, adviseurs, gevolmachtigden en toezichthouders hebben allemaal een eigen rol in de keten en zijn slechts een kleine schakel in het grotere geheel. Daarbij hebben de zwakke schakels een negatief effect op de prestatie elders in de keten of de keten in haar geheel. Bedrijven in de financiële dienstverlening hebben dus een belang dat verder reikt dan het optimaal functioneren van de eigen organisatie. Er is sprake van een ketenbelang waar zelfzuchtige gehechtheid schadelijk is voor het optimaliseren van de waardeketen. Lees verder (Findinet)

Findinet, 6 januari 2014

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie