Vergelijk de vergelijkers

In een markt waar de informatieachterstand van de consument enorm is, zijn vergelijkers een ware zegen. Zij zorgen voor transparantie en helpen de consument bij het maken van een verantwoorde keuze. Een vergelijker kan alleen succesvol opereren als zijn objectiviteit niet ter discussie staat. De informatie moet juist zijn en het aanbod zo volledig mogelijk. Als een vergelijker een rangorde aanbrengt in de gepresenteerde resultaten, dan dienen de criteria en het relatieve gewicht helder gecommuniceerd te worden. Is een vergelijker betrokken bij het eventuele aankoopproces, dan is het meer dan wenselijk dat een consument geïnformeerd wordt over de eventuele vergoedingen die de vergelijker daarvoor ontvangt.

Op het moment dat het vertrouwen van de consument in de verzekeringsmarkt enigszins begint te herstellen – maar nog steeds negatief is – is extra voorzichtigheid geboden. Alle betrokkenen, maar vergelijkers in het bijzonder, hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Omdat het juist de vergelijkers zijn die de markt inzichtelijk maken.

Bij vergelijking van de meest gebruikte vergelijkers voor een personenautoverzekering raakte ik echter het spoor volledig bijster. Niet alleen week het “expert advies” af, het aantal aangeboden producten kwam nauwelijks in de buurt van het aantal gepropagandeerd producten. Weliswaar werd in redelijk algemene termen uiteen gezet op welke wijze een waardering aan de verschillende producten werd toegekend, de waardering was niet overal gelijk. Over de beloning die de verschillende vergelijkers ontvangen, kan ik mij als ingewijde zelfs geen goed oordeel vormen.

Gelukkig slikt de gemiddelde consument deze tekortkomingen. Het gaat hem meestal voornamelijk om de prijs en eventueel het bijbehorende eigen risico. Veel verder kijken de meeste consumenten niet. We mogen dan ook verwachten dat juist de prijs de volle aandacht heeft van de vergelijkers. Tenslotte willen zij de beste maar ook juiste deal presenteren aan de consument. Een enkeling positioneert zichzelf zelfs als de vergelijker die het beste uit verzekeraars naar boven haalt

Nu ga ik niet zeuren over de afrondingsverschillen die kunnen ontstaan door rekenregels op een andere wijze toe te passen. Een groot aantal resultaten toont alleen onverklaarbare afwijkingen. Een lagere premie zou verklaart kunnen worden doordat de desbetreffende vergelijker genoegen neemt met een lagere vergoeding en het voordeel direct ten gunste van de consument verwerkt in de premie. Of wellicht een exclusieve commerciële korting van de aanbieder. Maar welke verklaring is er te bedenken voor premies die hoger uitvallen dan de premie die een verzekeraar rechtsreeks via de eigen website en ook andere vergelijkers voor hetzelfde risico aanbieden? Als deze afwijkingen oplopen tot meer dan 10%, betrekking hebben op redelijk populaire online A-merken en zelfs van directe invloed kunnen zijn op de samenstelling van de top 10, dan begin ik toch mijn twijfels te krijgen. Welke vergelijker verteld de waarheid?

Het verschil in kwaliteit tussen vergelijkers is groot. Als bewust bekwame mistery shopper heb ik een aardig beeld gekregen. Maar wie ben ik om te oordelen? Is het niet aan de vergelijkers zelf om een gedragscode af te spreken, zodat het vertrouwen dat de consument in hun stelt niet wordt beschaamd? Of wachten zij op aanvullende regelgeving vanuit de toezichthouder. Vertrouwen kan je in een klap verliezen.

Of, plaats zelf voorbeelden van verschillende resultaten die vragen oproepen. Voor een constructieve dialoog tussen vergelijkers, aanbieders en bewust bekwame auditeurs, die net als en met de AFM werken aan een eerlijke en transparante markt.

AssurantieMagazine, 4 september 2014

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie