Vergelijk de vergelijkers

In een markt waar de informatieachterstand van de consument enorm is, zijn vergelijkers een ware zegen. Zij zorgen voor transparantie en helpen de consument bij het maken van een verantwoorde keuze. Een vergelijker kan alleen succesvol opereren als zijn objectiviteit niet ter discussie staat. De informatie moet juist zijn en het aanbod zo volledig mogelijk. Als een vergelijker een rangorde aanbrengt in de gepresenteerde resultaten, dan dienen de criteria en het relatieve gewicht helder gecommuniceerd te worden. Is een vergelijker betrokken bij het eventuele aankoopproces, dan is het meer dan wenselijk dat een consument geïnformeerd wordt over de eventuele vergoedingen die de vergelijker daarvoor ontvangt. Lees verder (am:web)

AssurantieMagazine, 4 september 2014

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie