Maatschappelijk verantwoorde inkoop wint aan belang

De volmachtwereld is gekanteld van uitbesteden naar aanbesteden. Deze ‘nieuwe wereld’ wordt gedragen door huismerken die de klant daadwerkelijk centraal stellen. In zo’n wereld neemt ook de ketenverantwoordelijkheid voor de gevolmachtigde toe. Lees verder (PDF)

VVP, vakblad voor financieel adviseurs, 11 augustus 2015

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie