Het is best een lastig dilemma, meent Arthur Goes (KoKo Kroup), maar binnen samenwerkingsverbanden moet er ruimte zijn voor coalitievorming. Lees verder (PDF)

VVP, vakblad voor financieel adviseurs, 3 november 2015

Print Friendly, PDF & Email