Ontwikkeling

Ondernemingen worden geconfronteerd met een moordende concurrentie. Producten worden in snel tempo geavanceerder, verdienmodellen veranderen en consumenten stellen steeds hogere eisen. Om de continuïteit van een onderneming te waarborgen is het noodzakelijk om het proces van het geïntegreerd ontwikkelen van (nieuwe) producten, diensten en markten goed te organiseren. Houdt u zich voldoende bezig met activiteiten die als doel hebben om nieuwe zakelijke kansen te realiseren?

KoKo Kroup faciliteert en stuurt als adviseur, project- of programma manager het proces van (E-)business development of het ontwikkelen van producten, diensten en concepten voor (deel)markten. Projecten waarbinnen verschillende disciplines samenwerken en taken en verantwoordelijkheden worden gesplitst om doel- en resultaatgericht op tijd klaar te zijn voor morgen. Besluitvaardig, zakelijk en probleemoplossend, maar altijd vanuit een uitgebreide ervaring binnen een specifiek werkgebied. Minder verbonden aan de geschiedenis of cultuur van een afdeling of bedrijf en daarom in staat om makkelijker moeilijke beslissingen te nemen.

“Nieuwe wegen vinden en het verschil maken, omdat het anders kan.”

blockOrange Tarieven
Tarieven zijn afhankelijk van de contractperiode en het volume van de opdracht uitgedrukt in werkdagen per week, exclusief reiskosten en eventuele verblijfkosten buiten Nederland.

Tarieven

blockOrange KoKo Skemes™
KoKo Skemes™ is het ontwikkelen van “embedded” of “piggyback” verzekeringsoplossingen voor (leveranciers van) duurzame consumenten goederen en diensten, die waarde toevoegen aan deze producten of diensten en de customer loyality verhogen. KoKo Kroup ontwikkelt de piggyback oplossingen, maar kan deze ook vervolgens via makelaar(s) in assurantiën of rechtstreeks plaatsten bij verzekeraar(s). Voor KoKo Skemes™ gelden aparte zeer aantrekkelijke vergoedingen die deels afhankelijk zijn van de gerealiseerde opbrengst.

blockOrange (Turn key) concepten & Experimenten
Innoveren is vooral ook durven te experimenteren. Voor eigen rekening en risico experimenteert KoKo Kroup zelf (samen met partners). Uiteindelijk doel: verbeteren van de kwaliteit en realiteit van ons advies door toevoeging van ‘Fact based’ data en ervaring.

Print Friendly, PDF & Email