Portefeuille (ver)kopen?

Een aantal ondernemers in de assurantiebemiddelingsbranche overweegt de activiteiten te staken en het bedrijf of de assurantieportefeuille over te dragen of te verkopen. Als de opgebouwde assurantieportefeuille beperkt van omvang is en er geen personeel (in loondienst) of inventaris overgedragen hoeft te worden, is het van belang dat de kosten van de overname of overdracht voor de verkoper en de koper beperkt blijven. Alleen dan wordt een optimaal financieel resultaat behaald.

Voor Activa-passiva transacties waarbij alleen een verzekeringsportefeuille met doorlopende (provisie)inkomsten tot € 200.000,- wordt overgedragen, ontwikkelde KoKo Kroup een specifieke aanpak die zich laat kenmerken door een hoge mate van zelfwerkzaamheid en coaching op afstand.

Deze specifieke aanpak kent de volgende stappen.

Stap 1

De verkoper stelt een anoniem profiel op dat gratis geplaatst wordt op onze website.

Stap 2

Indien een koper serieuze belangstelling heeft brengt hij een indicatief en niet-bindende bod uit op de verzekeringsportefeuille. Bij het indicatieve bod worden ook eventuele betalingscondities kenbaar gemaakt. Het indicatieve bod en de daarbij behorende betalingscondities worden verzonden aan KoKo Kroup.

Stap 3

KoKo Kroup beoordeeld of het bod en de condities realistisch zijn binnen de geldende marktomstandigheden. Zo ja, dan wordt de verkoper door KoKo Kroup geïnformeerd over de niet-bindende aanbieding.

Stap 4

Indien de verkoper naar aanleiding van de niet-bindende aanbieding de verkenning met de potentiële koper wil continueren zal:

  • KoKo Kroup een geheimhoudingsovereenkomst opstellen en aan de potentiële koper ter ondertekening voorleggen;
  • KoKo Kroup de verkoper een dienstverleningsovereenkomst en een (eerste) nota toesturen van € 250,- exclusief BTW;
  • de verkoper aan Koko Kroup een bestand aanleveren waarin alle gegevens over de verzekeringsportefeuille zijn opgenomen, exclusief persoonsgegevens van klanten zoals naam, adres, telefoonnummer en email adres maar inclusief de geboortedatum van de verzekeringnemer. Daarnaast wordt verkoper verzocht aanvullende informatie te verstekken over lopende of dreigende procedures, klanten of opzeggingen;
  • KoKo Kroup – na ontvangst van de door de potentiële koper ondertekende geheimhoudingsverklaring en de door verkoper ondertekende dienstverleningsovereenkomst – het bestand doorsturen aan de potentiële koper en de identiteit van de verkoper kenbaar maken aan de koper.

Stap 5

Koper wordt gevraagd een definitieve bod uit te brengen onder voorbehoud van een WFT-audit. Het definitieve bod en de daarbij behorende betalingscondities worden verzonden aan KoKo Kroup.

Stap 6

KoKo Kroup beoordeeld of het definitieve bod en de condities realistisch zijn binnen de geldende marktomstandigheden. Zo ja, dan wordt de verkoper door KoKo Kroup geïnformeerd over het definitieve bod. Indien de verkoper het definitieve bod accepteert, zal KoKo Kroup de verkoper een nota toesturen van € 500,- exclusief BTW.

Stap 7

Nadat het definitieve bod is geaccepteerd zullen de contacten tussen koper en verkoper rechtstreeks verlopen. De koper zal een WFT-audit kunnen laten uitvoeren en vervolgens de ‘overeenkomst van verkoop en koop van Activa en Passiva’ laten opstellen en aan de verkoper voorleggen te ondertekening. Tijdens zo’n WFT-audit kan bijvoorbeeld vastgesteld worden of complexe adviesdossier juist zijn uitgevoerd en vastgelegd.

Stel nu hier een anoniem profiel op dat gratis geplaatst wordt op onze website of bekijk hier het aanbod van verzekeringsportefeuilles per regio.

Overweegt u uw bedrijf te verkopen en over te dragen waarbij niet alleen een verzekeringsportefeuille met doorlopende (provisie)inkomsten tot € 200.000,- wordt overgedragen? Heeft u daarbij behoefte aan begeleiding? Neem dan contact met ons op via info@kokokroup.nl

Print Friendly, PDF & Email